proizvodnja i prodaja sigurnosnih sustava tehničke zaštite

Politika kvalitete i okoliša

Iso 9001:2008
Iso 14001:2004

Politika kvalitete

Vlado elektronika d.o.o posluje na tržištu više od 15 godina i opskrbljuje proizvode na domaćem i inostranom tržištu. Politika kvalitete izrađena je u skladu sa sljedećim postavkama:
 • Potrebe kupaca su primarni fokus kvalitete – prilagođavajući se postojećim i budućim potrebama kupaca je ključ kvalitete.
 • Donositi odluke koje su razumljive na svim nivoima organizacije.
 • Angažirati djelatnike na svim razinama poslovanja u organizaciji.
 • Praćenje i implementiranje važećih zakona i ispunjavanje definiranih ugovornih obveza.
 • Razvijati partnerske odnose ne samo sa kupcima nego i sa dobavljačima.
 • Trajno poboljšavanje proizvoda i usluga i sustava kvalitete.

Politika okoliša

Vlado elektronika d.o.o vizija upravljanja zaštitom okoliša obuhvaća odgovorno poslovanje u cilju očuvanja okoliša. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:
 • Postaviti jasne ciljeve upravljanja zaštitom okoliša, razine odgovornosti i za to odgovarajuće resurse.
 • Kontinuirano smanjivati negativne efekte na okoliš i optimizirati upotrebu prirodnih resursa.
 • Poticati partnere i dobavljače da rade na ekološki prihvatljiv način.
 • Podizati svijest zaposlenih o očuvanju okoliša.
 • Usklađivati poslovanje sa odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim zakonskim te ostalim zahtjevima.